डाउनलोड

About Us

१] ६२ वा वार्षिक अहवाल २०१९-२० .[१४.५ | pdf]  View

२] सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजपत्रक आणि सन २०२१-२२ साठीचे अंदाजपत्रक .[९.८०MB | pdf]  View

३] काळ्या यादीतील समाविष्ट असलेल्या बांधकाम कंत्राटदारांच्या यादीसाठी येथे क्लिक करा.[३.८३MB | zip]  View

४] महामंडळामधील अभियांत्रिकी कामाच्या खंडीत / काळया यादीतील एजन्सींची प्रक्रिया.[४७८KB | pdf]  View

५] २५० मे.टन क्षमता गोदाम बांधकाम अंदाजपत्रक ()[१७८ KB | pdf] View

६] अभिनव शेतमाल तारण कर्ज योजना.[ ३ MB | jpg] View

७] महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ – सेवा हमी कायदयांतर्गत वखार महामंडळातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा.[२१५ KB | pdf] View

८] कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला सामोरे जाणाऱ्या महिलांसाठी तक्रार व्यवस्थापन. View

९] Vacant space mobile app and manual.[२.३८MB | zip] View

१०] महा वखार मालमत्ता मॅपरसाठी दुवा डाउनलोड करा.[४.८ MB | zip] View

११] गोदाम बांधकाम नकाशा (५० ते १८०० मे.टन क्षमता)[३.३४ MB | pdf] View