बातम्या

About Us

अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे केंद्रीय सचिव श्री. सुधांशू पांडेय यांची तारीख १६.०९.२०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या सातारा क -4 केंद्राला भेट दिलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रसिध्द झालेल्या बातम्या..

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या 8 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या ६५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रसिध्द झालेल्या बातम्या.

शेतकऱ्यांना ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान प्रणाली आधारीत योजना अंमलबजावणी करणेकरितां महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व मे.व्हर्ल फिनटेक कं. यांचेमध्ये दि. 29.07.2022 रोजी करार झाला.

मा. ना. श्री. बाळासाहेब पाटील, मंत्री सहकार व पणन, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जिल्हा सातारा यांचे शुभहस्ते महामंडळाच्या कऱ्हाड वखार केद्रावर धान्य चाळणी व प्रतवारी यंत्रणेचे उद्घाटन दिनांक ०१.०३.२०२२ रोजी आयोजीत कार्यक्रमाच्या प्रसिध्द झालेल्या बातम्या

“वखार आपल्या दारी” अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी आयोजीत कार्यक्रमाच्या प्रसिध्द झालेलया बातम्या