श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. अनुप कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

माहितीचा अधिकार कायदा

अध्याय विषय
I संघटना
II कामाचे वाटप
III चॅनेल ऑफ सबमिशन
IV मानदंड / वेळ मर्यादा
V नियम व विनियम –
१. वखार महामंडळ कायदा १९६२
२. एम.एस.डब्ल्यू.सी. च्या स्टाफ सर्व्हिस रेग्युलेशन
३. कर्मचारी भरती (धोरणे आणि प्रक्रिया) नियम २०१५
४. कर्मचारी भरती (धोरण व कार्यपद्धती) नियम २०१५ (दुरुस्ती २०१९)
VI कागदपत्रे / दस्तऐवजांच्या श्रेणी
VII सार्वजनिक व्यवहार
VIII संचालक मंडळ, समिती इ.
IX कर्मचार्यांची निर्देशिका
X कर्मचार्यांचे वेतन
XI अंदाज पत्रक
XII सबसिडी / सूट
XIII सवलतीच्या परवानग्या इ.
XIV इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममधील माहिती
XV नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा
XVI सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि सहाय्यक लोक माहिती अधिकारी
XVII इतर