संचालक मंडळ

श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.

श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

५८३/ब, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८१२, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८९२७९९१९९

श्री. देवेंद्र उईके

श्री. देवेंद्र उईके

उप सचिव (पॅालीसी III)

ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
अन्न विभाग, भारत सरकार,
 कृषी भवन ,नवी दिल्ली – ११०००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११- २८८३३९२४, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०८१११२७

श्री. सुनील चव्हाण, भा.प्र.से.

श्री. सुनील चव्हाण, भा.प्र.से.

आयुक्त कृषी (महाराष्ट्र राज्य)

                मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१                    दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२३६४८, भ्रमणध्वनी क्रं. :-

श्री. देवेंद्र उईके

श्री. देवेंद्र उईके

उप सचिव (पॅालीसी III)

ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
अन्न विभाग, भारत सरकार,
कृषी भवन ,नवी दिल्ली – ११०००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११- २८८३३९२४, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०८१११२७

श्री. सुनील चव्हाण, भा.प्र.से.

आयुक्त कृषी (महाराष्ट्र राज्य)

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१

श्री अनुज कुमार

श्री अनुज कुमार

संचालक (वित्त)

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
४/ २, सिरी संस्थागत क्षेत्र, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, हौज खास ,नवी दिल्ली – ११००१६
दूरध्वनी क्रं. :- (o) ०११-४६०४२०४०
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८४४८१७४१००

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि.
कानमूर हाऊस, समोर. मशिद बंदर स्टेशन पश्चिम,
नरशी नाथा सेंट, चिंचबंदर, मांडवी, मुंबई – ४००००९
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२३७५७६०८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९४२१०४११९९

श्री अनुज कुमार

संचालक (वित्त)

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
४/ २, सिरी संस्थागत क्षेत्र, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, हौज खास, नवी दिल्ली – ११००१६
दूरध्वनी क्रं. :-(o) ०११-४६०४२०४०
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८४४८१७४१००

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि.
कानमूर हाऊस, समोर. मशिद बंदर स्टेशन पश्चिम, नरशी नाथा सेंट, चिंचबंदर, मांडवी ,मुंबई – ४००००९
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२३७५७६०८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९४२१०४११९९

श्री. अजय जादौ

श्री. अजय जादौ

प्रादेशिक व्यवस्थापक

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर २०,
एपीएमसी फळ मार्केट जवळ, वाशी , नवी मुंबई – ४००७०३
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२७८४०८८८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- 9493174573

श्री अतुल चव्हाण

श्री अतुल चव्हाण

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभाग मध्यवर्ती इमारत , पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२४५४०

बी. निर्मल

बी. निर्मल

प्रादेशिक व्यवस्थापक

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर २०,
एपीएमसी फळ मार्केट जवळ, वाशी , नवी मुंबई – ४००७०३
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२७८४०८८८,
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९५१८७६४११

श्री अतुल चव्हाण

श्री अतुल चव्हाण

मुख्य अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभाग मध्यवर्ती इमारत , पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२४५४०

श्री. जितेंद्र बी. पवार

श्री. जितेंद्र बी. पवार

प्रादेशिक व्यवस्थापक

ब -७०४, न्यू निकिता अपार्टमेंट -२, समोर. शिंपोली टेलिफोन एक्सचेंज,
बोरिवली (प) ,मुंबई – ४०००९२
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९६७८३६६८२

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, मार्केट यार्ड ,पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४५२८१०० , भ्रमणध्वनी क्रं. :-  

श्री. जितेंद्र बी. पवार

श्री. जितेंद्र बी. पवार

प्रादेशिक व्यवस्थापक

ब -७०४, न्यू निकिता अपार्टमेंट – २, समोर. शिंपोली टेलिफोन एक्सचेंज,
बोरिवली (प), मुंबई – ४०००९२
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९६७८३६६८२

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, मार्केट यार्ड, पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४५२८१०० , भ्रमणध्वनी क्रं. :- 

श्री. राकेश कुमार गोयल

श्री. राकेश कुमार गोयल

उपमहाव्यवस्थापक (एबीयू आणि जीएसएस)

भारतीय स्टेट बँक, कृषि व्यवसाय शाखा, स्थानिक मुख्य कार्यालय, सिनर्जी, सी-६, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई – ४०००५१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२६४४५२३६, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९९६४०७२२२

संचालक विपणन

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२० २६१२३९८५ भ्रमणध्वनी क्रं. :- 

श्री. राकेश कुमार गोयल

श्री. राकेश कुमार गोयल

उपमहाव्यवस्थापक (एबीयू आणि जीएसएस)

भारतीय स्टेट बँक, कृषि व्यवसाय शाखा, स्थानिक मुख्य कार्यालय, सिनर्जी, सी-६, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई
– ४०००५१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२६४४५२३६, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९९६४०७२२२

श्री. सुनील पवार (अतिरिक्त कार्यभार)

श्री. सुनील पवार (अतिरिक्त कार्यभार)

संचालक विपणन

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२० २६१२३९८५
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९५४५५२८८०