संचालक मंडळ

श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.

श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

५८३/ब, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४२०६८१२, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८९२७९९१९९

श्री. विवेक शुक्ला

श्री. विवेक शुक्ला

संचालक(साखर व खाद्य तेल)

ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
अन्न विभाग, भारत सरकार,
कक्ष क्र २८४८४, कृषी भवन ,नवी दिल्ली – ११०००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११- २३३८३७६०, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८५८८८१८ २९५

श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से.

श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से.

आयुक्त कृषी (महाराष्ट्र राज्य)

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१

श्री. विवेक शुक्ला

श्री. विवेक शुक्ला

संचालक(साखर व खाद्य तेल)

ग्राहक कामकाज, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
अन्न विभाग, भारत सरकार,
कक्ष क्र. २८४८४, कृषी भवन ,नवी दिल्ली- ११०००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११- २३३८३७६०, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८५८८८१८ २९५

श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से.

श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से.

आयुक्त कृषी (महाराष्ट्र राज्य)

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१

श्री. राजेश कुमार सिन्हा

श्री. राजेश कुमार सिन्हा

संचालक (कार्मिक)

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
४/ २, सिरी संस्थागत क्षेत्र, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, हौज खास ,नवी दिल्ली – ११००१६
दूरध्वनी क्रं. :- ०११ २६८५२८२५, २६५६६१०७ (o),
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०५०१६६१

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि.
कानमूर हाऊस, समोर. मशिद बंदर स्टेशन पश्चिम,
नरशी नाथा सेंट, चिंचबंदर, मांडवी, मुंबई – ४००००९
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२३७५७६०८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९४२१०४११९९

श्री. राजेश कुमार सिन्हा

श्री. राजेश कुमार सिन्हा

संचालक (कार्मिक)

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
४/ २, सिरी संस्थागत क्षेत्र, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, हौज खास, नवी दिल्ली – ११००१६
दूरध्वनी क्रं. :- ०११ २६८५२८२५, २६५६६१०७ (o),
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०५०१६६१

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

श्री. सुधाकर तेलंग, भा.प्र.से.

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि.
कानमूर हाऊस, समोर. मशिद बंदर स्टेशन पश्चिम, नरशी नाथा सेंट, चिंचबंदर, मांडवी ,मुंबई – ४००००९
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२३७५७६०८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९४२१०४११९९

बी. निर्मल

बी. निर्मल

प्रादेशिक व्यवस्थापक

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर २०,
एपीएमसी फळ मार्केट जवळ, वाशी , नवी मुंबई – ४००७०३
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२७८४०८८८, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९५१८७६४११

श्री. एस. एस. साळुंखे

श्री. एस. एस. साळुंखे

मुख्य अभियंता

मध्यवर्ती इमारत , पुणे – ४११००१

दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२४५४०

बी. निर्मल

बी. निर्मल

प्रादेशिक व्यवस्थापक

सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सेक्टर २०,
एपीएमसी फळ मार्केट जवळ, वाशी , नवी मुंबई – ४००७०३
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२७८४०८८८,
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९५१८७६४११

श्री. एस. एस. साळुंखे

श्री. एस. एस. साळुंखे

मुख्य अभियंता

मध्यवर्ती इमारत ,

पुणे – ४११००१  दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२६१२४५४०

श्री. जितेंद्र बी. पवार

श्री. जितेंद्र बी. पवार

प्रादेशिक व्यवस्थापक

ब -७०४, न्यू निकिता अपार्टमेंट -२, समोर. शिंपोली टेलिफोन एक्सचेंज,
बोरिवली (प) ,मुंबई – ४०००९२
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९६७८३६६८२

श्री. सुनील पवार

श्री. सुनील पवार

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, मार्केट यार्ड ,पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४५२८१०० , भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९५४५५२८८०

श्री. जितेंद्र बी. पवार

श्री. जितेंद्र बी. पवार

प्रादेशिक व्यवस्थापक

ब -७०४, न्यू निकिता अपार्टमेंट – २, समोर. शिंपोली टेलिफोन एक्सचेंज,
बोरिवली (प), मुंबई – ४०००९२
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९९६७८३६६८२

श्री. सुनील पवार

श्री. सुनील पवार

व्यवस्थापकीय संचालक

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, मार्केट यार्ड, पुणे – ४११०३७
दूरध्वनी क्रं. :- ०२०-२४५२८१०० , भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९५४५५२८८०

श्री. संतोष महापात्रा

श्री. संतोष महापात्रा

उपमहाव्यवस्थापक (विक्री प्रमुख)

भारतीय स्टेट बँक, कृषि व्यवसाय शाखा, सी-६, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई – ४०००५१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२६४४५२३६, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८६५७४०२७४४

श्री. सतिश सोनी

श्री. सतिश सोनी

संचालक विपणन

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११ २६८५२८२५, २६५६६१०७ (O), भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०५०१६६१

श्री. संतोष महापात्रा

श्री. संतोष महापात्रा

उपमहाव्यवस्थापक (विक्री प्रमुख)

भारतीय स्टेट बँक, कृषि व्यवसाय शाखा, सी-६, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला संकुल, मुंबई
– ४०००५१
दूरध्वनी क्रं. :- ०२२-२६४४५२३६, भ्रमणध्वनी क्रं. :- ८६५७४०२७४४

श्री. सतिश सोनी

श्री. सतिश सोनी

संचालक विपणन

मध्यवर्ती इमारत ,पुणे – ४११००१
दूरध्वनी क्रं. :- ०११ २६८५२८२५, २६५६६१०७ (O),
भ्रमणध्वनी क्रं. :- ९८१०५०१६६१