निर्जंतुकीकरण सुविधा

  • कीटक नियंत्रण सेवा यासाठी : झुरळे, डास, पतंग, बेडबग, सिल्व्हरफिश, पीसवा, कार्पेट बीटल, सरडे इ.
  • उंदीर नियंत्रण : डीसीएस (निर्जंतुकीकरण विस्तार सेवा योजना) अंतर्गत बाहेरील संस्थांचे कीड नियंत्रण कार्य महामंडळ देखील करीत आहे. शासनाच्या विविध गोदामांमध्ये साठलेल्या साठ्यांचे बाह्य धुराचे काम हाती घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासन आणि शासनास अन्नधान्याचे जतन करणे व मौल्यवान अन्नधान्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी मदत.
  • गोदामाचे धुरिकरण : महामंडळ शेतकरी, व्यापारी यांच्या अन्नधान्य साठ्यांची धुरिकरण करीत असून संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरी पुरवठा गोदामांसाठी ही सेवा महाराष्ट्र सरकारला देत आहे.
  • बांधकाम पूर्व आणि बांधकामानंतर वाळवी नियंत्रण सेवा