श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. राजेश कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

दरपत्रक क्र ५८ नुसार “C” श्रेणी वखार केद्रांवरिल साठवणुकीचे दर.

मालाचे वर्णनपोत्यांचे वजनवखार पावतीवर साठविलेल्या पोत्यांची संख्याविमा अंर्तभूत आहे ?प्रति माह साठवणुक भाडे (पैसे)Ad-valerom आकार (मालच्या प्रत्येक ₹100 किमंती करिता) (पैसे)
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3700
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3450
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3150
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6300
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6100
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6050
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9350
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय8950
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8600
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4000
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3750
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3550
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8000
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय7750
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7550
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय10750
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10450
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10050
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8156
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय7906
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय7706
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9356
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9156
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9006
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11006
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10706
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10406