श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. राजेश कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

दरपत्रक क्र ५८ नुसार “A” श्रेणी वखार केद्रांवरिल साठवणुकीचे दर

 
मालाचे वर्णनपोत्यांचे वजनवखार पावतीवर साठविलेल्या पोत्यांची संख्याविमा अंर्तभूत आहे ?प्रति माह साठवणुक भाडे (पैसे)Ad-valerom आकार (मालच्या प्रत्येक ₹100 किमंती करिता) (पैसे)
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3800
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3550
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3250
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6550
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6300
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6150
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9600
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9250
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय8850
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4100
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3900
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3650
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8250
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8000
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7750
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11000
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10650
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10250
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8456
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8256
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8006
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय9706
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9456
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9256
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11356
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11006
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10706