श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री


श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अजित पवार
माननीय उपमुख्यमंत्री


श्री. अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी
माननीय मंत्री - अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन


श्री. राजेश कुमार, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन)


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

423423 -A A +A English

दरपत्रक क्र ५८ नुसार “C+” श्रेणी वखार केद्रांवरिल साठवणुकीचे दर.

मालाचे वर्णनपोत्यांचे वजनवखार पावतीवर साठविलेल्या पोत्यांची संख्याविमा अंर्तभूत आहे ?प्रति माह साठवणुक भाडे (पैसे)Ad-valerom आकार (मालच्या प्रत्येक ₹100 किमंती करिता) (पैसे)
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
बाजरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
बाजरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
बाजरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
बारबाडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
बारबाडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
बारबाडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सातू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सातू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सातू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
एरंडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
एरंडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
एरंडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
पशुखाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
पशुखाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
पशुखाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सिमेंट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सिमेंट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सिमेंट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
चुरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
चुरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
चुरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
मीठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
मीठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
मीठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
वनस्पती तेल (खाण्याचे) बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
वनस्पती तेल (खाण्याचे)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
वनस्पती तेल (खाण्याचे)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
वनस्पती तेल (खाण्याचे)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सर्व प्रकारची खते1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सर्व प्रकारची खते26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सर्व प्रकारची खते51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
ग्राफइटपूड बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
ग्राफइटपूड बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
ग्राफइटपूड बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
ग्राफइटपूड बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
ग्राफइटपूड बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
ग्राफइटपूड बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
हळीव1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
हळीव26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
हळीव51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
हिरडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
हिरडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
हिरडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
ज्वारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
ज्वारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
ज्वारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
करडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
करडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
करडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
खपली1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
खपली26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
खपली51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
मका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
मका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
मका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
नाचणी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
नाचणी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
नाचणी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
निम तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
निम तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
निम तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
निम तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
निम तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
निम तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
ओट1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
ओट26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
ओट51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
ओईल सिड केक1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
ओईल सिड केक26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
ओईल सिड केक51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
पेंड (अखाद्य पदार्थ)1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
पेंड (अखाद्य पदार्थ)26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
पेंड (अखाद्य पदार्थ)51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
पॅडी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
पॅडी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
पॅडी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
राजगिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
राजगिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
राजगिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
राळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
राळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
राळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
रिफाईड तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
रिफाईड तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
रिफाईड तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
रिफाईड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
रिफाईड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
रिफाईड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
भात1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
भात26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
भात51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सुर्यफूल बी / करडई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सुर्यफूल बी / करडई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सुर्यफूल बी / करडई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सोयाबीन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सोयाबीन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सोयाबीन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सोयाबीन तेल बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सोयाबीन तेल बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सोयाबीन तेल बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
सोयाबीन सलाड तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
सोयाबीन सलाड तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
सोयाबीन सलाड तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
स्टार्च पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
स्टार्च पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
स्टार्च पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
स्टार्च पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
स्टार्च पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
स्टार्च पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
साखर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
साखर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
साखर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
वनस्पती तूप बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
वनस्पती तूप बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
वनस्पती तूप बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
वनस्पती तूप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
वनस्पती तूप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
वनस्पती तूप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय3900
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय3650
गहू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3350
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय6800
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय6500
गहू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय6250
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय9850
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय9550
गहू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय9100
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
आटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
आटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
आटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
बेसन1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
बेसन26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
बेसन51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
चणाडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
चणाडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
चणाडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
छोला\चवळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
छोला\चवळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
छोला\चवळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
धने1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
धने26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
धने51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
सरकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
सरकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
सरकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
निबोळी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
निबोळी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
निबोळी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
घेवडा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
घेवडा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
घेवडा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
ग्लुकोज पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
ग्लुकोज पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
ग्लुकोज पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
ग्राम/चणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
ग्राम/चणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
ग्राम/चणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
शेगदाना1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
शेगदाना26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
शेगदाना51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
गुळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
गुळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
गुळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
करंजी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
करंजी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
करंजी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
कोकम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
कोकम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
कोकम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
कुळीथ/हुलगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
कुळीथ/हुलगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
कुळीथ/हुलगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
लाख डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
लाख डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
लाख डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मसूर डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मसूर डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मसूर डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मैदा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मैदा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मैदा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मसूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मसूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मसूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मटकी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मटकी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मटकी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मटकी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मटकी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मटकी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
दुध पावडर बॅग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
दुध पावडर बॅग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
दुध पावडर बॅग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
दुध पावडर बॉक्स1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
दुध पावडर बॉक्स26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
दुध पावडर बॉक्स51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मुहा बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मुहा बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मुहा बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मुगडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मुगडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मुगडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मुग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मुग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मुग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
मुरमुरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
मुरमुरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
मुरमुरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
निम बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
निम बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
निम बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
पोहे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
पोहे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
पोहे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
शिकेकाई प्रोसेस्ड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
शिकेकाई प्रोसेस्ड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
शिकेकाई प्रोसेस्ड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
रवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
रवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
रवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
शिकेकाई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
शिकेकाई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
शिकेकाई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
सागू/साबुदाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
सागू/साबुदाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
सागू/साबुदाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
साल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
साल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
साल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
सुजी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
सुजी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
सुजी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
चिंचोका1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
चिंचोका26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
चिंचोका51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
तारामिरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
तारामिरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
तारामिरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
तुरडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
तुरडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
तुरडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
तूर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
तूर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
तूर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
उडीद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
उडीद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
उडीद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
उडीदडाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
उडीदडाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
उडीदडाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
उरद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
उरद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
उरद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
वाल/पावटा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
वाल/पावटा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
वाल/पावटा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
वरई1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
वरई26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
वरई51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय4200
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय4050
वाटाणा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय3750
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय8500
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय8250
वाटाणा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय7950
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11250
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय10850
वाटाणा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय10450
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
ओवा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
ओवा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
ओवा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
सुपारी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
सुपारी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
सुपारी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
काळे मिरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
काळे मिरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
काळे मिरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
बोन मील1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
बोन मील26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
बोन मील51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
कच्चे काजू1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
कच्चे काजू26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
कच्चे काजू51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
मिरची पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
मिरची पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
मिरची पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
मिरची बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
मिरची बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
मिरची बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
वाळलेली मिरची1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
वाळलेली मिरची26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
वाळलेली मिरची51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
लवंगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
लवंगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
लवंगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
नारळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
नारळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
नारळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
कॉफी बी पावडर1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
कॉफी बी पावडर26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
कॉफी बी पावडर51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
हिंग1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
हिंग26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
हिंग51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
खोबरे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
खोबरे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
खोबरे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
जीरा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
जीरा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
जीरा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
दालचिनी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
दालचिनी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
दालचिनी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
धैंचा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
धैंचा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
धैंचा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
बाळंत शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
बाळंत शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
बाळंत शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
सुका लसूण1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
सुका लसूण26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
सुका लसूण51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
सुंठ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
सुंठ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
सुंठ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
सुकी कैरी फोड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
सुकी कैरी फोड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
सुकी कैरी फोड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
बडीशेप1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
बडीशेप26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
बडीशेप51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
मेथी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
मेथी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
मेथी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
माशाचे खाद्य1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
माशाचे खाद्य26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
माशाचे खाद्य51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
भुईमुंगाच्या शेँगा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
भुईमुंगाच्या शेँगा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
भुईमुंगाच्या शेँगा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
गवार गम1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
गवार गम26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
गवार गम51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
ताग बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
ताग बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
ताग बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
खाडसरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
खाडसरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
खाडसरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
हळद/कोष1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
हळद/कोष26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
हळद/कोष51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
कुसुबी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
कुसुबी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
कुसुबी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
दगडफूल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
दगडफूल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
दगडफूल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
लवंग तेल1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
लवंग तेल26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
लवंग तेल51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
जवस/आळशी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
जवस/आळशी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
जवस/आळशी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
मिश्र मसाले1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
मिश्र मसाले26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
मिश्र मसाले51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
मोहरी डाळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
मोहरी डाळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
मोहरी डाळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
मोहरी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
मोहरी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
मोहरी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
कारळे1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
कारळे26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
कारळे51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
खसखस1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
खसखस26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
खसखस51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
तीळ1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
तीळ26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
तीळ51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
शेपा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
शेपा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
शेपा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
सूर्यफूल बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
सूर्यफूल बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
सूर्यफूल बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
अंबाडी बी1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
अंबाडी बी26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
अंबाडी बी51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
तमालपत्र1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
तमालपत्र26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
तमालपत्र51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
ओली चिंच1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
ओली चिंच26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
ओली चिंच51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
हळद1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
हळद26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
हळद51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
हळदी/पूड1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
हळदी/पूड26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
हळदी/पूड51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 200होय8756
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत201 ते 400होय8606
चहा1 कि.ग्रॅ. ते 25 कि.ग्रॅ. पर्यंत400 पेक्षा जास्तहोय8306
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत1 ते 100होय10056
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत101 ते 200होय9756
चहा26 कि.ग्रॅ. ते 50 कि.ग्रॅ. पर्यंत200 पेक्षा जास्तहोय9506
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त1 ते 50होय11706
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त51 ते 100होय11306
चहा51 कि.ग्रॅ. ते 100 कि.ग्रॅ. पर्यंत व त्यापेक्षा जास्त100 पेक्षा जास्तहोय11006