रीसेट
**अद्ययावत उपलब्ध क्षमता 07 Feb 2023, 10:09 PM
अ. क्र. वखारकेंद्राचे क्रमांक
नाव
विभाग पत्रव्यवहाराचा पत्ता(तालुका &
जिल्हा)
संपर्काची माहिती एकूण क्षमता(मे.टन) उपलब्ध /
एकूण क्षमता
दरपत्रक
1 1101
जाधववाडी औरंगाबाद
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, एपीएमसी मार्केट यार्ड, मोंढानाका, जाधववाडी, जळगांव रोड, औरंगाबाद, औरंगाबाद , औरंगाबाद, 431003. 0240-2381294
9158001327
jadhavwadi[dot]wh[at]mswc[dot]in
15280 1188 दरपत्रक
2 1301
अचलपुर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती, मार्केट यार्ड, अचलपूर, अचलपूर , अमरावती , 444805. 07223-220218

achalpur[dot]wh[at]mswc[dot]in
15366 0 दरपत्रक
3 1820
अहमदपूर
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी एरिया, नांदेड रोड, अहमदपूर, , लातूर, 413515. 02381-219007

ahmedpur[dot]wh[at]mswc[dot]in
4480 194 दरपत्रक
4 1806
अक्कलकोट
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, अक्कलकोट, अक्कलकोट , सोलापूर , 413216. 02181-220331

akkalkot[dot]wh[at]mswc[dot]in
7900 6211 दरपत्रक
5 1807
अकलूज
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, दूरदर्शन केंद्राच्यामागे अकलूज, उत्तर सोलापूर, सोलापूर , 413101. 02185-222152

akluj[dot]wh[at]mswc[dot]in
7600 5042 दरपत्रक
6 1224
अकोला
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, एन-६६ एमआयडीसी एरीया फेज-४ शिवनी अकोला, अकोला , अकोला, 444001. 0

akola[dot]wh[at]mswc[dot]in
19450 8860 दरपत्रक
7 1201
आकोट
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती मार्केट यार्ड, आकोट, अकोट, अकोला, 444101. 07258-222141

akot[dot]wh[at]mswc[dot]in
10270 3085 दरपत्रक
8 1212
अमळनेर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, अंमळनेर, अमळनेर , जळगाव, 425401. 02587-223316

amalner[dot]wh[at]mswc[dot]in
13790 10107 दरपत्रक
9 1427
अंब़ड
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी एरिया, (नाशिक) अंबड, नाशिक , नाशिक, 431204. 0253-2385297

ambad[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 0 दरपत्रक
10 1313
आमगांव
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, पौंड धवना रोड, कुंभारटोली, आमगाव, आमगाव , गोंदिया, 441902. 07189-202011

amgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
7560 0 दरपत्रक
11 1408
धुळे (ए.पी.एम.सी.)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड,परोळा रोड, धुळे, धुळे , धुळे, 424001. 02562-230836

dhuleapmc[dot]wh[at]mswc[dot]in
11840 10630 दरपत्रक
12 1410
दोंडाईचे (ए.पी.एम.सी.)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, रेल्वे स्टेशनजवळ, दौंडाईचा, , धुळे, 425408. 02566-244128

dondaicheapmc[dot]wh[at]mswc[dot]in
4760 3273 दरपत्रक
13 1314
अर्जुनी मोरगाव
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केटयार्ड, अर्जुनी-मोरगाव, , गोंदिया, 441701. 07196-220812

arjunimorgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
6320 0 दरपत्रक
14 1318
आर्वी
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, पुलगांव रोड, आर्वी, आर्वी , वर्धा , 442201. 07157-222094

arvi[dot]wh[at]mswc[dot]in
7900 6992 दरपत्रक
15 1114
आष्टी
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती परिसर, (धोतर जोडा) आष्टी, परतूर , जालना, 431507. 989084045

ashti[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 384 दरपत्रक
16 1823
Ausa
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं. ब-११, एम. आय. डी. सी. परिसर, औसा., औसा , लातूर, 413520. 0

laturausa[dot]wh[at]mswc[dot]in
16430 93 दरपत्रक
17 1102
बी-23, औरंगाबाद
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट ब-२३, एमआयडीसी एरिया,रेल्वे स्टेशनरोड औरंगाबाद, औरंगाबाद , औरंगाबाद, 431005. 0240-2334060

aurangabadb23[dot]wh[at]mswc[dot]in
5540 0 दरपत्रक
18 1103
बी-26, औरंगाबाद
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट ब-२६, एमआयडीसी एरिया, रेल्वे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, औरंगाबाद , औरंगाबाद, 431005. 0240-2334060

aurangabadb26[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 4043 दरपत्रक
19 1218
बी-6, जळगाव
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.बी-६, एमआयडीसी, अंजता रोड, जळगाव, , जळगाव, 425003. 0257-2210567

jalgaonb6[dot]wh[at]mswc[dot]in
15800 4869 दरपत्रक
20 1703
बारामती (जळोची)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी डायनॅमिक डेअरी समोर, बारामती, बारामती, पुणे, 413102. 02112-243590

baramatijalochi[dot]wh[at]mswc[dot]in
22740 11989 दरपत्रक
21 1808
बार्शी
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, बार्शी, बार्शी , सोलापूर , 413401. 02184-222525

barshi[dot]wh[at]mswc[dot]in
6190 3981 दरपत्रक
22 1601
बसमतनगर
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, बसमतनगर, , हिंगोली, 431512. 02454-220082

basmatnagar[dot]wh[at]mswc[dot]in
12670 3288 दरपत्रक
23 1109
बीड
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.४७, एमआयडीसी एरिया, बीड , बीड, 431122. 02442-227210

beed[dot]wh[at]mswc[dot]in
7910 3413 दरपत्रक
24 1115
जालना भोकरदन रोड
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, भोकरदन रोड, जालना, भोकरदन , जालना, 431203. 02482-229110
915800132
jalanabhokardan[dot]wh[at]mswc[dot]in
33880 6849 दरपत्रक
25 1705
भोसरी, पुणे
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, नाशिक पुणे रोड, पांजरपोळ, चरोली फाटा, भोसरी, पुणे शहर, पुणे, 411039. 020-27231310

bhosari[dot]wh[at]mswc[dot]in
12160 0 दरपत्रक
26 1213
भुसावळ
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केटयार्ड, भुसावळ, , जळगाव, 425201. 02582-222797

bhusaval[dot]wh[at]mswc[dot]in
6540 4343 दरपत्रक
27 1228
भुसावळ एम.आय.डी.सी
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ प्लॉट नंबर F-2, एम.आय.डी.सी किन्ही ता.- भुसावळ , जिल्हा.- जळगांव , भुसावळ , जळगाव, 425201. 9822242945

bhusavalmdic[dot]wh[at]mswc[dot]in
6320 247 दरपत्रक
28 1214
बोदवड
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, बोदवड, , जळगाव, 425310. 02582-275271

bodwad[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 1161 दरपत्रक
29 1308
ब्रम्हपूरी
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, खेडमुक्ता रोड एस.टी.स्टॅण्डजवळ, ब्रम्हपुरी, , चंद्रपूर, 441206. 07177-273431

bramhapuri[dot]wh[at]mswc[dot]in
13690 6149 दरपत्रक
30 1315
बुटीबोरी
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, औद्योगिक वसाहत, प्लॉट नं. २६/४, इंडोरामा रोड, एमआयडीसी, एरिया, बुटीबोरी, , नागपूर, 441122. 07104-202537

butibori[dot]wh[at]mswc[dot]in
4263 0 दरपत्रक
31 1215
चाळीसगांव
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, चाळीसगाव, चाळीसगाव , जळगाव, 424101. 02589-223588

chalisgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
11380 9561 दरपत्रक
32 1309
चंद्रपूर एम.आय.डी.सी.
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, पडोली, एमआयडीसी एरिया, चंद्रपूर, , चंद्रपूर, 442406. 07172-287769

chandrapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
19750 0 दरपत्रक
33 1334
चंद्रपूर पडोली
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, पाडोळी-ग-१४२,, , चंद्रपूर, 442406. 9158001334

padolichandarapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
26965 24865 दरपत्रक
34 1302
चांदुर बाजार
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, कृ.उ.बा. समिती जवळ चांदूर बाजार, चांदुर बाजार , अमरावती , 444704. 07227-244185

chandurbazar[dot]wh[at]mswc[dot]in
14980 793 दरपत्रक
35 1303
चांदुर रेल्वे
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं. बी. मिनी एमआयडीसी एरीया चांदूर रेल्वे, चांदुर रेल्वे , अमरावती , 444904. 0

chandurrly[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 1091 दरपत्रक
36 1830
चापोली
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, चाकूर रोड, चापोली, चाकूर , लातूर, 413513. NULL

chapoli[dot]wh[at]mswc[dot]in
13520 437 दरपत्रक
37 1204
चिखली
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, जालना रोड, चिखली, चिखली , बुलढाणा, 443201. 07264-242214

chikhali[dot]wh[at]mswc[dot]in
22820 7415 दरपत्रक
38 1809
चिंचोली
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, बी-१०, एमआयडीसी एरिया, चिंचोली, उत्तर सोलापूर, सोलापूर , 413208. 0217-2357701

chincholi[dot]wh[at]mswc[dot]in
21200 10000 दरपत्रक
39 1706
चिंचवड, पुणे
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, मोहन नगर, टेल्को रोड, चिंचवड, पुणे, पुणे शहर, पुणे, 411019. 020-27473093

chinchwad[dot]wh[at]mswc[dot]in
4480 0 दरपत्रक
40 1216
चोपडा
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, चोपडा, चोपडा , जळगाव, 425107. 02586-220204

chopda[dot]wh[at]mswc[dot]in
3620 2909 दरपत्रक
41 1116
जालना (शहर)
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, सरकारी धान्य गोदामाजवळ, एस.टी.स्टॅण्ड जवळ, राऊतनगर, जालना, जालना, जालना, 431203. 02482-230829

jalnacity[dot]wh[at]mswc[dot]in
7880 6145 दरपत्रक
42 1609
नांदेड (शहर)
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, वस्मत हिगोंली रोड, नांदेड, , नांदेड, 431601. 02462-224822

nandedcity[dot]wh[at]mswc[dot]in
7266 3038 दरपत्रक
43 1401
अहमदनगर (शहर)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, वाकोडी रोड, भवानी नगर, अहमदनगर, नगर , अहमदनगर, 414001. 0241-2451826

ahmednagarcity[dot]wh[at]mswc[dot]in
5610 777 दरपत्रक
44 1206
खामगाव (शहर)
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती, मार्केट यार्ड खामगाव, खामगाव , बुलढाणा, 444303. 07263-252288

khamgaoncity[dot]wh[at]mswc[dot]in
3620 1199 दरपत्रक
45 1614
परभणी (शहर)
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, झेड.पी बिल्डींगच्या मागे, परभणी, , परभणी, 431401. 02452-242488

parbhanicity[dot]wh[at]mswc[dot]in
6640 3919 दरपत्रक
46 1322
दारव्हा
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, आर्णी रोड, दारव्हा, दारव्हा , यवतमाळ , 445202. -

darwha[dot]wh[at]mswc[dot]in
9440 3666 दरपत्रक
47 1333
दर्यापूर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, सर्व्हे नं. २८/१, मौजे बनोसा, ITI कॉलेज जवळ, दर्यापूर , अमरावती , 444803. -

daryapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
5360 1207 दरपत्रक
48 1607
देगलूर
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, शेतकरी निवासामागे, देगलूर, देगलूर , नांदेड, 430717. 02463-255643

deglur[dot]wh[at]mswc[dot]in
7360 2236 दरपत्रक
49 1205
देऊळगाव राजा
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, शासकीय ITI जवळ, शिनगांव फाटा, चिखली रोड, देऊळगाव राजा, देऊळगाव , बुलढाणा, 443204. -

deolgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
6240 2249 दरपत्रक
50 1304
धामणगाव
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, डीएचएमएस कॉलेज जवळ, धामणगाव, धामणगाव रेल्वे , अमरावती , 444709. 07222-237003
9158001331
dhamangaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
11500 4722 दरपत्रक
51 1510
धनवडेवाडी (पीईजी)
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, सर्व्हे. नं. १२ आणि १४ ए. , धनवडेवाडी, करबुडे, निवळी, गणपतीपुळे रोड, , रत्नागिरी, 415639. 8551064333

dhanawadewadi[dot]wh[at]mswc[dot]in
19655 0 दरपत्रक
52 1217
धरणगांव
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड , धरणगाव, धरणगाव , जळगाव, 425105. 02588-251457

dharangaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
5940 2375 दरपत्रक
53 1606
धर्माबाद
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, रत्नाळी रोड, धर्माबाद, धर्माबाद , नांदेड, 431809. 02465-245368
9975890271
dharmabad[dot]wh[at]mswc[dot]in
14940 3901 दरपत्रक
54 1428
दोंडाईचा-वनिरोड
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, सर्व्हे नं. ८/२, ९/२, ९/१, वाणी रोड, वरवडे शिवार, , धुळे, 425408. 02566–202437

dondaichewaniroad[dot]wh[at]mswc[dot]in
13860 13860 दरपत्रक
55 1311
गडचिरोली
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, गोकूळनगर,ता. गडचिरोली, , गडचिरोली, 442605. 07132-233611

gadchiroli[dot]wh[at]mswc[dot]in
3504 2644 दरपत्रक
56 1611
गंगाखेड
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं. बी, लातुर रोड, एमआयडीसी एरिया, गंगाखेड, गंगाखेड , परभणी, 431514. 9657002724

gangakhed[dot]wh[at]mswc[dot]in
6320 1075 दरपत्रक
57 1120
गट नं-57, औरंगाबाद
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, गट नं.५७ मौजे सातारा, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद, औरंगाबाद , औरंगाबाद, 431005. 8408882581

aurangabadg57[dot]wh[at]mswc[dot]in
23600 3600 दरपत्रक
58 1110
गेवराई
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समितीजवळ, बीड रोड, गेवराई, गेवराई , बीड, 431127. 02447-262313

georai[dot]wh[at]mswc[dot]in
6820 1075 दरपत्रक
59 1707
गुलटेकडी-अ, पुणे
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे, पुणे शहर, पुणे, 411037. 020-66266882

gultekadia[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 0 दरपत्रक
60 1708
गुलटेकडी-ब, पुणे
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे, पुणे शहर, पुणे, 411037. 020-24274232

gultekadib[dot]wh[at]mswc[dot]in
4480 1481 दरपत्रक
61 1219
एच-14 जळगाव
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.एच-१४, एमआयडीसी, अंजिठा रोड, जळगाव, , जळगाव, 425003. 0257-2210029

jalgaonh14[dot]wh[at]mswc[dot]in
61430 0 दरपत्रक
62 1833
हाकनाकवाडी
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, हाकनाकवाडी, अहमदपूर रोड, उदगीर ता. उदगीर जिल्हा लातूर, उदगीर , लातूर, 413517. 9970640322

haknakwadi[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 552 दरपत्रक
63 1602
हट्टा
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केटयार्ड, हट्टा, , हिंगोली, 431705. 9766578179

hatta[dot]wh[at]mswc[dot]in
8460 2147 दरपत्रक
64 1319
हिंगणघाट
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, नागपूर-हैदराबाद रोड, हिंगणघाट, हिंगणघाट , वर्धा , 422301. 07153-202001

hinganghat[dot]wh[at]mswc[dot]in
16700 14722 दरपत्रक
65 1604
हिंगोली (एम.आय.डी.सी.)
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी वखार केंद्र संकुल, लिंबाला इंडस्ट्रीयल, हिंगोली, हिंगोली , हिंगोली, 431513. 0

hingolimidc[dot]wh[at]mswc[dot]in
18570 3502 दरपत्रक
66 1603
हिंगोली (मल्हारवाडी)
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, सिध्दार्थ नगर हिगोंली, टी.को-ऑप. जिनींग फॅक्टरी, हिंगोली, हिंगोली , हिंगोली, 431513. 02456-220107
9420035022
hingolimalhar[dot]wh[at]mswc[dot]in
20930 3864 दरपत्रक
67 1701
इचलकरंजी
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, सांगली रोड, इचलकरंजी, , कोल्हापूर, 416115. 0230-2432732

ichalkaranji[dot]wh[at]mswc[dot]in
2680 1396 दरपत्रक
68 1719
इंदापुर
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, मौजे गंलाडवाडी नं. २ शिवलीला नवी कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, इंदापूर, इंदापूर, पुणे, 413106. 9561407472

indapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 2438 दरपत्रक
69 1724
इस्लामपूर
कोल्हापुर ए.पी.एम.सी., इस्लामपूर (कापूरवाडी), पोस्ट- इस्लामपूर, ता.- वाळवा , जिल्हा.- सातारा, वाळवा , सांगली, 415407. 9325205855

islampur[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 1439 दरपत्रक
70 1702
जयसिंगपूर
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, जयसिंगपूर, शिरोळ , कोल्हापूर, 416101. 02322-221796

jaysingpur[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 3744 दरपत्रक
71 1121
जालना बोरखेडी
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, माळाचा गणपती मंदिर शेजारी, टोल नाक्याजवळ,, बोरखेडी, जालना, 431203. 8408882579

jalnaborkhedi[dot]wh[at]mswc[dot]in
36630 36422 दरपत्रक
72 1605
जावळाबाजार
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, जवळा बाजार, , हिंगोली, 431705. 02454-240469
8381088780
jawalabazar[dot]wh[at]mswc[dot]in
5560 2996 दरपत्रक
73 1612
जिंतुर
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, जिंतूर, जिंतूर , परभणी, 431509. 02457-220187
9823663177
jintur[dot]wh[at]mswc[dot]in
6680 2915 दरपत्रक
74 1501
कळंबोली
मुंबई म.रा.वखार महामंडळ, ट्रक टर्मिनल समोर, कळंबोली, कळंबोली, रायगड, 410210. 022-27452825

kalamboli[dot]wh[at]mswc[dot]in
0 0 दरपत्रक
75 1803
कळंब
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, कळंब, पो.कळंब, , उस्मानाबाद, 413507. 02473-264243

kallamb[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 1121 दरपत्रक
76 1416
कळवण
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स., मार्केटयार्ड, कळवण, कळवण , नाशिक, 423501. 02592-221315

kalwan[dot]wh[at]mswc[dot]in
3500 2286 दरपत्रक
77 1104
कन्नड
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती परिसर, कन्नड, कन्नड , औरंगाबाद, 431103. 02435-222603

kannad[dot]wh[at]mswc[dot]in
3000 2915 दरपत्रक
78 1713
कराड
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, कराड, कराड , सातारा, 415110. 02164-222634

karad[dot]wh[at]mswc[dot]in
12145 10032 दरपत्रक
79 1335
कारंजा घा.
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, ए.पी.एम.सी. सब यार्ड, कारंजा, ऑरेंज कोल्ड स्टोरेज युनिट जवळ, नॅशनल हायवे क्र. - ६, , वर्धा , 442203. 8605309491

karanjag[dot]wh[at]mswc[dot]in
5150 2335 दरपत्रक
80 1622
कारंजा (लाड)
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कारंजा (लाड) अमरावती रोड,कारंजा (लाड) , कारंजा , वाशीम , 444105. 8999335198

karanjalad[dot]wh[at]mswc[dot]in
7240 50 दरपत्रक
81 1502
कर्जत
मुंबई म.रा.वखार महामंडळ, दहिवली, कृ.उ.बा.स. मार्केटयार्ड, कर्जत, कर्जत , रायगड, 410201. 02525-251326

karjat[dot]wh[at]mswc[dot]in
1450 0 दरपत्रक
82 1810
करमाळा
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, जामखेड रोड, करमाळा, करमाळा , सोलापूर , 413203. 02182-220663

karmala[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 862 दरपत्रक
83 1221
कासोदा
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केटयार्ड, कासोदा, एरंडोल , जळगाव, 425110. 02588-230313

kasoda[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 314 दरपत्रक
84 1316
काटोल
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, नागपूर रोड़, रेल्वे स्टेशन जवळ, काटोल, काटोल , नागपूर, 441302. 07112-222082

katol[dot]wh[at]mswc[dot]in
5200 3319 दरपत्रक
85 1402
अहमदनगर (केडगाव)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, नगर पुणे रोड, केडगाव, नगर , अहमदनगर, 414005. 0241-2550012

kedgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
16240 0 दरपत्रक
86 1429
खडकी पी.ई.जी.
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कायनेटिक चौक, दौंड रोड, खडकी,जिल्हा अहमदनगर., नगर , अहमदनगर, 414006. 9850030702

ahmednagarkhadki[dot]wh[at]mswc[dot]in
8960 0 दरपत्रक
87 1826
किनवट
लातुर म.रा.वखार माहूर रोड, किनवट , नांदेड, 431804. 9130777957

kinwat[dot]wh[at]mswc[dot]in
4470 2409 दरपत्रक
88 1403
कोपरगाव
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, कोपरगाव, कोपरगाव, अहमदनगर, 423601. 02423-222395

kopargaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
8360 4249 दरपत्रक
89 1722
कोरेगाव
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, सर्व्हे नं. ३९६/१/ब, ए.पी.एम.सी. मार्केट यार्ड, कोरेगाव, कोरेगाव , सातारा, 415525. 8830845445

koregaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
2160 1598 दरपत्रक
90 1508
कुडाळ
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी एरिया कुडाळ, कुडाळ , सिंधुदुर्ग, 416550. 02362-223691

kudal[dot]wh[at]mswc[dot]in
9304 7304 दरपत्रक
91 1811
कुर्डवाडी (ए.पी.एम.सी)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, टेंभूणी रोड, कूर्डूवाडी, माढा , सोलापूर , 413208. 02183-223215

kurduwadiapmc[dot]wh[at]mswc[dot]in
10550 10035 दरपत्रक
92 1812
कुर्डवाडी (एम.आय.डी.सी)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं. ३१/१ परांडा रोड, मु.पो. अकूलगाव, एम.आय.डी.सी., कूर्डूवाडी, माढा , सोलापूर , 413208. 02183-223215

kurduwadimidc[dot]wh[at]mswc[dot]in
14650 13477 दरपत्रक
93 1417
लासलगाव
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, केाटमगाव रोड, कांदा मार्केट समोर, लासलगाव, निफाड , नाशिक, 422306. 02550-266578

lasalgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
4000 1436 दरपत्रक
94 1105
लासुर स्टेशन
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, , कृ.उ.बा. समिती मार्केट यार्ड, लासूर (स्टेशन), गंगापूर , औरंगाबाद, 423702. 02433-241257

lasur[dot]wh[at]mswc[dot]in
5180 2872 दरपत्रक
95 1801
लातूर-औसा-एम.आय.डी.सी
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, जुनी एमआयडीसी एरिया, प्लॉट नं. अ‍े १ बार्शी रोड, लातूर, , लातूर, 413512. 02382-220407

latura1[dot]wh[at]mswc[dot]in
16510 9204 दरपत्रक
96 1818
लातूर पी-2
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी एरिया, मांजरा साखर कारखान्यासमोर, लातूर, , लातूर, 413512. 02382-220407

laturp2[dot]wh[at]mswc[dot]in
30390 4139 दरपत्रक
97 1608
लोहा
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स., मार्केट यार्ड, शिवाजी चौक, लोहा, लोहा , नांदेड, 431713. 9028521332

loha[dot]wh[at]mswc[dot]in
10590 3005 दरपत्रक
98 1327
लोहारा (यवतमाळ)
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी एरिया, लोहारा, यवतमाळ, यवतमाळ , 445002. 7875553102

lohara[dot]wh[at]mswc[dot]in
15900 9175 दरपत्रक
99 1714
लोणंद
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, कापडगांव, लोणंद-सातारा रोड, लोणंद, खंडाळा , सातारा, 415521. 9158001332

lonand[dot]wh[at]mswc[dot]in
20440 12204 दरपत्रक
100 1506
लोटे परशुराम
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, पी-२९, लोटे एमआयडीसी एरिया, खेड, रत्नागिरी, 415722. 9561430093

loteparshuram[dot]wh[at]mswc[dot]in
5117 0 दरपत्रक
101 1610
नांदेड (एम.आय.डी.सी.)
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.बी-१४, एआयडीसी,नांदेड, , नांदेड, 431603. 02462-226507
9158001335
nandedmidc[at]mswc[dot]in
41125 976 दरपत्रक
102 1615
परभणी (एम.आय.डी.सी.)
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, बसमत रोड, शासकीय दुध डेअरीजवळ, , परभणी, 431401. 02452-248172
9158001339
parbhanimidc[dot]wh[at]mswc[dot]in
26860 3535 दरपत्रक
103 1111
माजलगांव
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, गेवराई रोड, जिनींग प्रेसिंग जवळ, पो.फुले पिंपळगांव, माजलगाव , बीड, 431131. 02443-236791

majalgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
14220 4877 दरपत्रक
104 1418
मालेगाव (नाशिक)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, कॅम्प रोड मालेगाव (ना), मालेगाव , नाशिक, 423105. 02554-254742

malegaonnas[dot]wh[at]mswc[dot]in
7970 6239 दरपत्रक
105 1619
मालेगाव (वाशिम)
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती, विश्रामगृहाजवळ, मालेगाव, मालेगाव , वाशीम , 444503. 07254-271104

malegaonw[dot]wh[at]mswc[dot]in
5720 0 दरपत्रक
106 1208
मलकापुर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, नांदूरा रोड, मलकापूर, मलकापूर , बुलढाणा, 443101. 07267-222256

malkapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
18050 9362 दरपत्रक
107 1813
मंगळवेढा
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, पंढरपूर रोड, मंगळवेढा, मंगळवेढा , सोलापूर , 413305. 02188-220156

mangalwedha[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 1054 दरपत्रक
108 1618
मंगरुळ पीर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती मार्केटयार्ड, कारंजा रोड, मंगरूलपीर, मंगरुळपीर , वाशीम , 434403. 07253-260709

mangrulpir[dot]wh[at]mswc[dot]in
7900 3548 दरपत्रक
109 1419
मनमाड
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, चांदवड रोड मनमाड, नांदगाव , नाशिक, 423104. 02591-222405

manmad[dot]wh[at]mswc[dot]in
11500 2041 दरपत्रक
110 1613
मानवत
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, शासकीय विश्रामगृहाजवळ, मानवत, , परभणी, 431505. 0

manwat[dot]wh[at]mswc[dot]in
11060 4108 दरपत्रक
111 1209
मेहकर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती, मार्केट यार्ड, डोंणगांव रोड, मेहेकर, मेहकर , बुलढाणा, 443301. 07268-224734

mehekar[dot]wh[at]mswc[dot]in
16980 0 दरपत्रक
112 1409
धुळे (ए.पी.एम.सी.)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी, पी-७ अवधान धुळे, धुळे , धुळे, 424006. 02562-239746

dhulemidc[dot]wh[at]mswc[dot]in
21284 2998 दरपत्रक
113 1321
वर्धा (एम.आय.डी.सी)
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, वर्धा, , वर्धा , 442001. 07152-260504

wardhamidc[dot]wh[at]mswc[dot]in
14840 13980 दरपत्रक
114 1710
मिरज
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, माळगांव मिरज पंढरपूर रोड, तानंग फाटा, मिरज(एम), मिरज , सांगली, 416410. 0233-2276265

miraj[dot]wh[at]mswc[dot]in
12640 2407 दरपत्रक
115 1435
मिरजगांव
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, ए.पी.एम.सी., मिरजगांव, ता.-कर्जत , जिल्हा.- अहमदनगर , कर्जत, अहमदनगर, 414401. N.A.

mirajgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
2680 2631 दरपत्रक
116 1814
मोहोळ
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, ढोक बाबुळगांव रोड, मोहोळ, मोहोळ , सोलापूर , 413213. 02189-285015

mohol[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 1873 दरपत्रक
117 1332
मोर्शी
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, सर्व्हे क्र. 23, मौजे तळणी, मोर्शी, मोर्शी , अमरावती , 444905. -

morshi[dot]wh[at]mswc[dot]in
12753 3621 दरपत्रक
118 1202
मुर्तिजापूर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, राष्ट्रीय महामार्ग नं.६, यवतमाळ रेल्वे स्टेशन क्रॉसिंग, मुर्तीझापूर, मूर्तिजापूर, अकोला, 444107. -

murtizapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
20335 5595 दरपत्रक
119 1804
मुरूम
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, पो. मुरुम, उमरगा , उस्मानाबाद, 413605. 02475-204337

murum[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 2802 दरपत्रक
120 1430
मुसळगांव
नाशिक म. रा. वखार महामंडळ, सर्व्हे नं.142/2, मुसळगांव एम.आय.डी.सी एरीया, मुसळगांव, सिन्नर , नाशिक, 422112. 9421887442

musalgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
2680 2089 दरपत्रक
121 1424
अहमदनगर (नागापूर)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.१५३, एमआयडीसी अहमदनगर, नागापूर,, , अहमदनगर, 414111. 0241-2779656

nagapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
22040 3326 दरपत्रक
122 1420
नामपूर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, नामपूर, , नाशिक, 423204. 9970122604

nampur[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 1840 दरपत्रक
123 1426
नांदगाव
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मार्केट यार्ड, नांदगाव , नाशिक, 423106. 02552-242197

nandgaonnashik[dot]wh[at]mswc[dot]in
1580 546 दरपत्रक
124 1326
नांदगाव खंडेश्वर
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती परिसर, नांदगांव (खंडे.), नांदगाव खंडेश्वर, अमरावती , 444708. 07221-222104

nandgaonk[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 2127 दरपत्रक
125 1413
नंदुरबार
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, जीटीपी कॉलेज रोड, शनीमंदीरा समोर,नंदूरबार, नंदुरबार , नंदुरबार, 425412. 02564-222479

nandurbar[dot]wh[at]mswc[dot]in
10810 9213 दरपत्रक
126 1414
नवापुर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, साईमंदीरासमोर, नवापूर,ता. नावापूर, , नंदुरबार, 425418. 02569 -250397

navapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
4000 3778 दरपत्रक
127 1404
नेवासा
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, नेवासा, नेवासा, अहमदनगर, 414603. 02427-242672

newasa[dot]wh[at]mswc[dot]in
4200 1142 दरपत्रक
128 1431
नेवासा एम.आय.डी.सी (पांढरी पुल)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, नेवासा एम.आय.डी.सी (पांढरी पुल), नेवासा, अहमदनगर, 414111. 9850186581

newasamidc[dot]wh[at]mswc[dot]in
2460 621 दरपत्रक
129 1704
निरा
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, निरा, पुरंदर, पुणे, 413102. 02115-242487

nira[dot]wh[at]mswc[dot]in
2680 1933 दरपत्रक
130 1805
उस्मानाबाद
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केटयार्ड, पो.उस्मानाबाद, , उस्मानाबाद, 413501. 02472-251059

osmanabad[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 2167 दरपत्रक
131 1421
ओझर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, दहावा मैल, ओझर (मिग), निफाड , नाशिक, 422206. 02550-275528

ozar[dot]wh[at]mswc[dot]in
7615 0 दरपत्रक
132 1222
पाचोरा
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, पाचोरा, पाचोरा , जळगाव, 424201. 02596-245385

pachora[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 3014 दरपत्रक
133 1106
पैठण
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती परिसर, नाथ रोड, नाराळा गोडावुन, पैठण, पैठण , औरंगाबाद, 431107. 0240-235571

paithan[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 1052 दरपत्रक
134 1509
पालघर
मुंबई म.रा.वखार महामंडळ, नंदोरे नाका, पालघर, पालघर , ठाणे, 401404. 02525-251326

palghar[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 0 दरपत्रक
135 1815
पंढरपुर
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, द शेतकी फार्मऑफिस जवळ, कराड रोड, पंढरपूर, पंढरपूर , सोलापूर , 413305. 02186-223732
9158001342
pandharpur[dot]wh[at]mswc[dot]in
16240 1992 दरपत्रक
136 1503
पनवेल
मुंबई म.रा.वखार महामंडळ, रायगड बाजार, पनवेल, पनवेल , रायगड, 410206. 02148-221369

panvel[dot]wh[at]mswc[dot]in
8100 7534 दरपत्रक
137 1831
परांडा
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, परांडा, परांडा , उस्मानाबाद, 413502. NULL

paranda[dot]wh[at]mswc[dot]in
3420 3415 दरपत्रक
138 1113
परळी वैजनाथ(शहर)
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती जवळ, नाथ रोड, परळी-वैजनाथ, परळी, बीड, 431515. 02446-222184

parliapmc[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 1222 दरपत्रक
139 1112
परळी वैजनाथ(टोकवाडी)
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ,टोकवाडी, बीड रोड, परळी-वैजनाथ, परळी, बीड, 431515. 02446-222584

parlitokwadi[dot]wh[at]mswc[dot]in
16820 1140 दरपत्रक
140 1117
परतुर
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती ,पारडगाव रोड,रेल्वे ट्रॅकजवळ, परतूर, परतूर , जालना, 431501. 02484-280790

partur[dot]wh[at]mswc[dot]in
5840 647 दरपत्रक
141 1715
फलटण
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, तांबमाळ, लोणंद रस्ता, फलटण, फलटण , सातारा, 415523. 02166-220508

phaltan[dot]wh[at]mswc[dot]in
8920 6162 दरपत्रक
142 1616
पुर्णा
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, नांदेड रोड, पुर्णा, पूर्णा , परभणी, 431511. 02452-255215
9545011693
purna[dot]wh[at]mswc[dot]in
10280 1741 दरपत्रक
143 1323
पुसद
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, वाशिम रोड, पुसद, पुसद , यवतमाळ , 445215. 07233-246161

pusad[dot]wh[at]mswc[dot]in
7670 4246 दरपत्रक
144 1721
पुसेगाव
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, ब्लॉक नं. १०३, पुसेगांव-फलटण रोड, खटाव , सातारा, 415502. -

pusegaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
0 0 दरपत्रक
145 1411
दोंडाईचे (रामी रोड.)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, दौंडाईचा रामी रोड, , धुळे, 425408. 02566-202063

dondaicheramiroad[dot]wh[at]mswc[dot]in
11100 1500 दरपत्रक
146 1709
रांजणगाव
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, पी-३९, ब्लॉक पी एमआयडीसी, रांजणगांव, शिरूर, पुणे, 412220. 9763285784

ranjangaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
14360 5335 दरपत्रक
147 1507
रत्नागिरी
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.टी-६, मिरजोले ब्लॉक, एमआयडीसी विभाग, , रत्नागिरी, 415639. 02352-228122

ratnagiri[dot]wh[at]mswc[dot]in
14260 3771 दरपत्रक
148 1223
रावेर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, आयटीआयच्या समोर, फळफाटा, रावेर, रावेर , जळगाव, 425508. 9860902715

raver[dot]wh[at]mswc[dot]in
4530 2194 दरपत्रक
149 1824
रेणापूर
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, रेणापूर, रेणापूर , लातूर, 413527. 9975790190

renapur[dot]wh[at]mswc[dot]in,
17720 2585 दरपत्रक
150 1620
रिसोड
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती, मार्केटयार्ड, रिसोड, रिसोड , वाशीम , 444506. 07251-223622

risod[dot]wh[at]mswc[dot]in
2400 851 दरपत्रक
151 1220
जळगाव (शिवाजीनगर)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मेहता जिनींग फॅक्टरी जवळ, शिवाजीनगर, जळगांव, , जळगाव, 425001. 0257-2200432

jalgaonsnagar[dot]wh[at]mswc[dot]in
3530 1785 दरपत्रक
152 1617
सेलू
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, पाथरी रोड, सैलू, सेलू , परभणी, 431503. 02451-222207
9960929209
sailu[dot]wh[at]mswc[dot]in
10990 3084 दरपत्रक
153 1405
संगमनेर
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, संगमनेर, संगमनेर, अहमदनगर, 442605. 02425-226998

sangamner[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 0 दरपत्रक
154 1819
सांगोला
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, मार्केट यार्ड, सांगोला, सांगोला , सोलापूर , 413307. 02187-222116

sangola[dot]wh[at]mswc[dot]in
2980 2050 दरपत्रक
155 1337
सावनेर
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मार्केटयार्ड , , नागपूर, 441107. NULL

saoner[dot]wh[at]mswc[dot]in
4570 1464 दरपत्रक
156 1422
सटाणा
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, सटाणा, , नाशिक, 423301. 02555-223509

satana[dot]wh[at]mswc[dot]in
5200 4979 दरपत्रक
157 1716
डी-5, सातारा एम.आय.डी.सी.
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट डी-५ एमआयडीसी, सातारा, सातारा , सातारा, 415004. 02162-244496

satarad5[dot]wh[at]mswc[dot]in
7810 4647 दरपत्रक
158 1717
के-4, सातारा एम.आय.डी.सी.
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट के-४ एमआयडीसी, सातारा, सातारा , सातारा, 415004. 02162-240184

satarak4[dot]wh[at]mswc[dot]in
22000 0 दरपत्रक
159 1720
सातारा-जळगाव
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, भिवडी-जांब-जळगाव रोड, सातारा जळगाव, कोरेगाव , सातारा, 415010. 9158014488

satarajalgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
13860 13860 दरपत्रक
160 1415
शहादा
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, स्टेट बॅकेच्या मागे, शहादा, , नंदुरबार, 425409. 02565-227555

shahada[dot]wh[at]mswc[dot]in
4480 685 दरपत्रक
161 1412
शिरपुर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, शिरपूर, शिरपूर , धुळे, 425405. 02563-255188

shirpur[dot]wh[at]mswc[dot]in
4160 3024 दरपत्रक
162 1825
शिरुर अनंतपाळ
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसर, समतानगर, उदगीर रोड, शिरुर अनंतपाळ, , लातूर, 413544. 9158299765

shiruranantpal[dot]wh[at]mswc[dot]in
18230 5440 दरपत्रक
163 1320
वर्धा (शिवनगर)
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, शिवनगर, वर्धा, , वर्धा , 442001. 07152-240036

wardhashivnagar[dot]wh[at]mswc[dot]in
8700 7380 दरपत्रक
164 1406
श्रीरामपुर
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, श्रीरामपूर, श्रीरामपूर, अहमदनगर, 413709. 02422-222735

shrirampur[dot]wh[at]mswc[dot]in
6295 3195 दरपत्रक
165 1433
श्रीरामपूर एमआयडीसी
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, श्रीरामपूर एम. आय. डी. सी. , प्लॉट नं. एक्स-३३ खंडाळा, श्रीरामपूर, अहमदनगर, 413720. NULL

shrirampur[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 1701 दरपत्रक
166 1123
सिल्लोड
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, औरंगाबाद रोड, सिल्लोड , औरंगाबाद, 431112. 9371927927

sillod[dot]wh[at]mswc[dot]in
4740 0 दरपत्रक
167 1225
सिंदखेड राजा
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, बस स्थानकामागे, मार्केट यार्ड, सिंदखेडराजा , बुलढाणा, 443203. -

sindkhedraja[dot]wh[at]mswc[dot]in
4550 2998 दरपत्रक
168 1425
सिन्नर
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी एरिया, प्लॉट नं.इ- मालेगाव,सिन्नर, सिन्नर , नाशिक, 422213. 02551-230287

sinner[dot]wh[at]mswc[dot]in
7140 7140 दरपत्रक
169 1816
सोलापुर
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, सिध्देश्वर कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, हैद्राबाद रोड, सोलापूर, उत्तर सोलापूर, सोलापूर , 413005. 0217-2376106

solapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
4240 2644 दरपत्रक
170 1822
तडवळे (कुर्डूवाडी)
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, तडवळे, माढा , सोलापूर , 413208. 7588184607

kurduwaditadwale[dot]wh[at]mswc[dot]in
12320 2320 दरपत्रक
171 1711
ताकारी
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, ताकारी, , सांगली, 415313. 02342-262145

takari[dot]wh[at]mswc[dot]in
2320 2004 दरपत्रक
172 1504
तळोजा
मुंबई म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट न.ं एल- एमआयडीसी एरीया, तळोजा, , रायगड, 410206. 022-27412912

taloja[dot]wh[at]mswc[dot]in
11136 0 दरपत्रक
173 1712
तासगांव
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, तासगाव, तासगाव , सांगली, 416312. 02346-242008

tasgaon[dot]wh[at]mswc[dot]in
3030 2362 दरपत्रक
174 1203
तेल्हारा
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती मार्केट यार्ड, एस.टी. डेपोच्या मागे, तेल्हारा, तेल्हारा, अकोला, 444108. 07258-231228

telhara[dot]wh[at]mswc[dot]in
3760 3322 दरपत्रक
175 1336
तिवसा
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, ए.पी.एम.सी. मार्केटयार्ड, चांदुर बाजार रोड , तिवसा, अमरावती , 444903. -

tiosa[dot]wh[at]mswc[dot]in
5180 1692 दरपत्रक
176 1118
तिर्थपूरी
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, तिर्थपुरी, ता.घणसावंगी, घनसवंगी , जालना, 431203. 9850030702

tirthpuri[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 1846 दरपत्रक
177 1307
तुमसर
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती जवळ, मार्केट यार्ड, तुमसर, तुमसर , भंडारा, 441912. 07183-232276
9623819500
tumsar[dot]wh[at]mswc[dot]in
7829 3430 दरपत्रक
178 1802
उदगीर
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, अ‍े १, एमआयडीसी एरिया, लोणी, अहमदपूर, उदगीर , लातूर, 413517. 02385-256438

udgir[dot]wh[at]mswc[dot]in
16607 4832 दरपत्रक
179 1821
उमरगा
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स., मार्केट यार्ड, एंकोडी रोड, उमरगा, उमरगा , उस्मानाबाद, 416306. 9830239132

umerga[dot]wh[at]mswc[dot]in
3345 0 दरपत्रक
180 1324
उमरखेड
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, महागाव रोड, उमरखेड, उमरखेड , यवतमाळ , 445206. 07231-237052

umerkhed[dot]wh[at]mswc[dot]in
11710 2518 दरपत्रक
181 1211
उंद्री
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, चिखली रोड, उंद्री, चिखली , बुलढाणा, 444307. 07264-261214

undri[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 1711 दरपत्रक
182 1107
वैजापुर
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, पावर हाऊस समोर, औरंगाबाद रोड, वैजापूर, वैजापूर , औरंगाबाद, 423107. 02436-22103

vaijapur[dot]wh[at]mswc[dot]in
6320 5419 दरपत्रक
183 1817
वैराग
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.स. मार्केट यार्ड, वैराग, बार्शी , सोलापूर , 413402. 02184-240301

vairag[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 732 दरपत्रक
184 1505
वाशी (बॉन्डेड)
मुंबई म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं. ३७, से.नं. १८, ए.पी.एम.सी. यार्ड, वाशी, मुंबई , ठाणे, 401703. 022-27681082

vashi[dot]wh[at]mswc[dot]in
0 0 दरपत्रक
185 1108
विहामंडवा
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती परिसर, विहामांडवा, विहामंडवा, औरंगाबाद, 431107. 8605876381

vihamandva[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 340 दरपत्रक
186 1317
वाडी हिंगणा, नागपूर
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, एमआयडीसी विभाग, प्लॉट नं. पी-३२ फर्थ इंडीया जवळ, वाडी हिंगणा, नागपूर, , नागपूर, 440028. 07104-237643

wadihingana[dot]wh[at]mswc[dot]in
26465 10306 दरपत्रक
187 1119
वडीगोद्री
औरंगाबाद म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा. समिती परिसर वडीगोद्री, अंबड , जालना, 431205. 9763258276

wadigodri[dot]wh[at]mswc[dot]in
3160 100 दरपत्रक
188 1312
वडसा
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, पोलीस स्टेशनजवळ, आरमोरी रोड, वाडसा देसाईगंज, , गडचिरोली, 441207. 07137-272148

wadsa[dot]wh[at]mswc[dot]in
8052 2924 दरपत्रक
189 1718
वाई
कोल्हापुर म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं.बी-५०, गरवारे कंपनीसमोर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्र, वाई, वाई , सातारा, 412803. 02167-265285

wai[dot]wh[at]mswc[dot]in
7600 3305 दरपत्रक
190 1832
वाई बाजार
लातुर म.रा.वखार महामंडळ, एपीएमसी मार्केट यार्ड, वाईबाजार, माहूर , नांदेड, 431721. 9307712395

waibazar[dot]wh[at]mswc[dot]in
4110 959 दरपत्रक
191 1407
वांबोरी
पुणे म.रा.वखार महामंडळ, प्लॉट नं., न्यू सिध्देश्वर मार्केट यार्ड, वांबोरी, राहुरी, अहमदनगर, 413704. 02426-272432

wambori[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 519 दरपत्रक
192 1423
वणी (नाशिक)
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, मुळाणी रोड,वणी, दिंडोरी , नाशिक, 422215. 8793245664

waninashik[dot]wh[at]mswc[dot]in
2000 819 दरपत्रक
193 1325
वणी (यवतमाळ)
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, चंद्रपूर रोड, वणी, वणी , यवतमाळ , 445304. -

waniy[dot]wh[at]mswc[dot]in
7430 2647 दरपत्रक
194 1207
खामगाव (वरखेड)
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, शेगांव रोड, वरखेड, खामगाव , बुलढाणा, 444303. 9158001330

warkhedk[dot]wh[at]mswc[dot]in
72622 15188 दरपत्रक
195 1310
वरोरा
नागपुर म.रा.वखार महामंडळ, सराफ फॅक्टरी जवळ, वरोरा, वरोरा , चंद्रपूर, 442907. 07176-282179

warora[dot]wh[at]mswc[dot]in
9880 2528 दरपत्रक
196 1305
वरुड
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, नागपूर रोड, रोशनखेड फाटा, वरूड, वरुड , अमरावती , 444706. 07229-232437

warud[dot]wh[at]mswc[dot]in
8615 1855 दरपत्रक
197 1621
वाशिम
अमरावती म.रा.वखार महामंडळ, कृ.उ.बा.समिती, रेल्वे स्टेशन जवळ वाशिम, वाशीम , वाशीम , 444505. 07252-232158

washim[dot]wh[at]mswc[dot]in
9830 0 दरपत्रक
198 1432
यावल
नाशिक म.रा.वखार महामंडळ, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मार्केटयार्ड, यावल , जळगाव, 425301. -

yawal[dot]wh[at]mswc[dot]in
4250 1604 दरपत्रक