ठळक वैशिष्ट्ये -
 • महाराष्ट्रात महामंडळाची 204 ठिकाणी वखार केंद्रे असून एकुण 18.24 लाख मे.टन साठवणूक क्षमता.
 • शेतकऱ्यांना शेतीमालावर मूळ साठवणूक दरात ५०% सवलत.
 • शेतमालाची वखारीत शास्त्रशुध्द पध्दतीने साठवणूक तसेच शेतमालाच्या साठवणूकीवर १००% विमा संरक्षण.
 • साठवणूकीच्या क्षेत्रातील सहा दशकापेक्षा जास्त वर्षाची यशस्वी वाटचाल.
 • सलग सात वर्ष ‘राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार’ विजेता.
 • सरासरी साठवणूक क्षमतेचा वापर- 81%
 • सर्व वखारकेंद्रे ऑनलाईन सुविधेशी जोडली आहेत.
 • वखार महामंडळाचे गोदाम व्यक्ती, संस्था तसेच कंपन्यासाठी खुले आहे.
 • Block chain तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि, यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी बांधवांसाठी वखार पावतीवरील शेतमालावर ऑनलाईन तारण कर्ज योजना.
 • सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील उच्च दर्जाचे कार्यक्षमशील संस्था म्हणून उदाहरण.
 • डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातुन ‘डिजिटल वखार पावती’ देऊन शेतकऱ्यांना त्वरीत तारण कर्ज उपलब्ध करुन देणेसाठी ‘डिजिटल इंडिया पुरस्कार’महामंडळास प्राप्त.

नविन काय ? -
CMD Photo
श्री. दिपक तावरे, भा.प्र.से.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
seperator