फोटो गॅलरी

About Us

मा. ना. श्री. हसन मुश्रीफ, मंत्री ग्रामविकास व कामगार, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री जिल्हा अहमदनगर यांचे शुभहस्ते महामंडळाच्या नुतन 3000 मे.टन गोदाम उभारणीचे भूमीपूजन समारंभ दिनांक १४.०८.२०२१ रोजीची क्षणचित्रे. (मौजे खर्डा तालुका जामखेड जिल्हा अमहदनगर)

दिनांक १४.०८.२०२१ रोजी झालेल्या मौजे मिरजगाव तालुका कर्जत जिल्हा अहमदनगर येथे 3000 मे.टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामाच्या भूमीपूजन समारंभाची क्षणचित्रे

 

पुरस्कार